• Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Please wait while JT SlideShow is loading images...
VaikaiVaikaiVaikaiVaikai
Pradžia
Naujienos

Papuošalų gamyba iš stiklo

El. paštas Spausdinti PDF

Kaip gaminami papuošalai iš stiklo

Nuotrauka0853      Nuotrauka0855

Nuotrauka0859      Nuotrauka0864

"Švelnukų" ir "Drugelių" grupių vaikai galėjo iš arti pamatyti stiklo stebuklus. Vaikams buvo užduoti klausimai, už teisingus atsakymus jie gavo dovanų-stiklo pakabukus. Mamos, kurios dalyvavo pamokėlėje, auklėtojos ir auklytės taip pat buvo apdovanotos už teisingus atsakymus. Visi buvome sužavėti stiklo dirbinių grožiu. Kas norėjo, galėjo už vieną eurą nusipirkti pakabuką, ar brangiau kainuojantį suvenyrą. Vaikai patys bandė pūsti stiklą, sužinojo, kokios brangios medžiagos-metalai, tarp kurių ir auksas , naudojami stiklo spalvinimui.

Vyresnioji auklėtoja A. Lapienė

 

Atnaujinta 2015-02-24
 

Užgavėnės

El. paštas Spausdinti PDF

,,ŽIDOKS, ČIGUONELĖ ŠUOK KADRILIO IR POLKEKĖ‘‘

Nuotrauka0299      Nuotrauka0301

Nuotrauka0303      Nuotrauka0315

Linksma Užgavėnių šventė prasidėjo nuo mažųjų persirengėlių ,,Žirniukų‘‘ ir ,,Varpelių‘‘ grupių eitynių po visą darželį. Persirengėliai šurmuliavo keldami triūkšmą, grodami, dainuodami, skanduodami, prašydami blynų ir saldainių.

Po to triukšmingieji persirengėliai dalyvavo Kanapinio ir Lašininio galinėjimosi rungtynėse, žaidė tradicinius Užgavėnių žaidimus, šoko polką ir mokinosi kadrilių, vaišinosi karštais, kvapniais blynais.

,,Varpelių‘‘ grupė šventę užbaigė susėdus prie stalo, vieni kitus vaišindami atsineštais skanėstais. Aptardami, kad taip puikiai, šiltai ir sočiai mes prisidėjome prie žiemos išvarymo. Nors prisiminėme ir puikias žiemos akimirkas, bet vietiek laukiame pavasario.

Vyr. auklėtoja Aldona Juškienė

Atnaujinta 2015-02-23
 

Pasaka

El. paštas Spausdinti PDF

AITVARAI

Ant sraunios upės, pagal ąžuolyną seną,
Vienkiemy, daugel metų žemaitis gyveno.
Nebuvo ten aplinkui nė jokio kaimyno,
Kurio būtų taip didi ir graži šeimyna.
Pilni tvartai galvijų, javai netelp klėtyj;
Nerasti laimingesnio cielame pasvietyj.
Buvo garsas aplinkui ir visi žinojo,
Jog namus to žemaičio aitvaras dabojo.
Kaipo lakstė patrobiais, ne vienas tai matė,
Ir, nutūpęs ant stogo, ką parnešęs, kratė.
Juk ir zolabai stogų nuspardyti buvo,
Ir artimiems kaimynams šiens ir javai žuvo.
Ant to garso pas žmogų atėjęs urėdas:
“Ar tu, – sako, – neturi gėdos!
Aitvarą pas save laikyti!
Kaimynams iškadą daryti!”
Atsakė žmogus, dvasioj juokdamasis savo;
“Mano aitvarai neapgavo
Nei vieno
Kaimyno,
O daugiems daug gero padarė.”
Ant to žodžio urėdas tarė:
“Parodyk gi tu man aitvarus savo.”
Tuojaus žmogus urėdą už rankos pagavo
Ir vedė ing prieklėtį,
Kur buvo žagrės, dalgiai ir kirviai sudėti.
“Šitai, – sako, – aitvarai, kurie viską gera
Gyvenime daro.”

Linkiu gerais darbais meilę šeimai ir šlovę  Lietuvai kurti.

Vyresnioji auklėtoja L. Riepšienė

Atnaujinta 2015-02-04
 

Projektas "Pasaka"

El. paštas Spausdinti PDF

PROJEKTAS ,,PASAKA“

100_8545       100_8546

100_8434       100_8455


Patys mažieji darželio ugdytiniai, ,,Žirniukų“ grupės vaikučiai, auklėtojų paskatinti ir pamokomi, seka, kuria ir inscenizuoja pasakas. Tas, kurios jiems pačios mieliausios ir gražiausios. O tai yra pasaka apie Tris paršiukus bei Pasaka apie Voriuką. Vaikučiams patinka jas sekti, vaidinti, pasitelkiant į pagalbą ,,lėles‘‘. Jie tarsi pasislepia už šitų lėlių- personažų ir būna drąsesni. O taip pat jie labai mėgsta sėsti į ,,pasakotojo“ krėslą, užsidėti ,,stebuklingą pasakotojo skrybėlę“ ir atsidurti pasakų pasaulyje... Pasakos padeda skatinti vaikų kūrybiškumą, jų saviraišką, moko juos kurti, fantazuoti. O be to, moko pažinti nuostabų knygų pasaulį, ragina mylėti ir saugoti knygeles. Ačiū pasakoms ir mamoms, kurios jas seka savo vaikams.

Auklėtoja Lina Beniušienė

Atnaujinta 2015-02-02
 

Seku seku pasaką...

El. paštas Spausdinti PDF

,,SEKU SEKU PASAKĄ...“

100_8553         100_8439


,,Žirniukų“ grupės vaikučiai jau pradėjo vykdyti bendrą darželio projektą ,,Pasaka“. Ir sulaukė mamyčių palaikymo ir bendradarbiavimo. Todėl norime labai padėkoti Austėjos ir Patricijos mamytėms, kad surado laisvą minutėlę ir atvyko pas mus į ,,ryto ratą“ pasekti vaikučiams pasakėlę.

Auklėtoja Lina Beniušienė ir vaikučiai

Atnaujinta 2015-02-02
 

Pramogaujame

El. paštas Spausdinti PDF

,,ŽIRNIUKAI“ IR ,,VARPELIAI“ PRAMOGAUJA

100_8483       100_8510


Daug naujų įspūdžių ir džiugių, teigiamų emocijų patyrėme, žiūrėdami mokomąjį animacinį filmą vaikams apie Dangaus kūnus mobiliame planetariume bei susitikime su tikrais klounais metu.

Auklėtoja Lina Beniušienė

 

Koncertuojame senjorams

El. paštas Spausdinti PDF

MAŽIEJI DAINININKAI IR ŠOKĖJAI

2015-01-19_10.53.16     2015-01-19_10.45.34

Sausio 19 dieną "Drugelių" ir "Švelnukų" grupių vaikai buvo pakviesti į SPC dienas praleidžiančių senjorų šventę. Vaikai dainavo, deklamavo eilėraščius, šoko. Vaikučių dainos labai patiko žiūrovėms, buvome palaikomi karštais plojimais, padėkos žodžiais. Vaikučiai deklamavo eilėraščius apie žiemą, apie švelnumą, apie Tėvynę. O šokį šokome visi kartu - ir maži ir seni.

Vyr. auklėtoja A. Lapienė

Atnaujinta 2015-01-21
 

Laisvės gynėjų diena

El. paštas Spausdinti PDF

                                       PAMINĖTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Nuotrauka0244      Nuotrauka0236

                                       Nuotrauka0230

Sausio 13 dieną Laisvės gynėjų dienai paminėti, darželis dalyvavo visuotinėje pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘. Laisvės gynėjų dieną degamos žvakės simbolizuoja apgintos laisvės šviesą.

Po akcijos ,,Varpelių‘‘ ir ,,Žirniukų‘‘ grupių auklėtojos pakvietė vaikus dalyvauti sausio 13-osios minėjime.

Renginio metu,  priminti ir pagerbti žuvusieji Lietuvos valstybės gynėjai. Jų atminimui uždega keturiolika žvakių, priminti žuvusiųjų vardai ir pavardės. Pagerbti tylos minute.

Po renginio turėjome galimybę pažiūrėti trumpa filmuotą medžiagą apie sausio 13-tąją, paklausyti lietuvių patriotinių dainų.

Vyr. auklėtoja Aldona Juškienė

Atnaujinta 2015-01-15
 

Pasaka

El. paštas Spausdinti PDF

Pasaka —neilgas, fantastinis, pamokantis kūrinys, kuriame apstu stebuklų, pasakiškų daiktų, veikėjų persikūnijimų. Pasakos turinys nėra sudėtingas, tačiau jame slypi didžiosios vertybės, kurios aktualios ir šiandien. Tačiau šiandiena mes pamirštame pasakas, kurios buvo mūsų senelių ir prosenelių viena didžiausių vertybių. Mes norime žvelgti į nujus dalykus, bet nesuvokiame, jog išmintis slypi praeityje, šiuo atveju pasakose.

Manau, tie vaikai, kurie užauga kartu su pasakomis yra daug kūrybingesni, supratingesni ir turintys vertybių skrynią. Tad kviečiame visus tėvus skaityti ir sekti pasakas savo vaikams. Štai viena pamokanti pasaka apie gobšumą.

Aukso nevalgysi

Vienas ponas labai troško turtų ir dieną naktį kartodavo, kad didžiausias jo noras - turėti daug aukso. Nuėjo jis kartą į bažnyčią ir meldžiasi: „Dieve, duok man aukso, duok man aukso!.."

Kur buvęs nebuvęs, prieš jį atsirado šv. Petras ir klausia:

- O kiek tu aukso nori, žmogau? Ar užteks šimto auksinių?

- Oi, ne! – sušuko ponas. - Labai mažai!

- Tai gal užtektų poros maišų?

- Mažai, labai mažai!

- Tada pats sakyk, kiek pageidauji.

- Norėčiau, kad viskas, prie ko prisiliesiu, pavirstų auksu, - išstenėjo godusis ponas.

Šv. Petras linktelėjo galvą ir tuojau pranyko.

Eina namo ponas ir džiaugsmu netveria: juk dabar turės tiek aukso, kiek tik širdis geis.

Atsisėdo už stalo ruošdamasis valgyti. Paėmė šaukštą į rankas - šis iš karto tapo auksiniu, prisilietė prie duonos - ir ta tapo auksinė. Viską, ką tik norėjo dėti į burną, virsdavo aukso gabalu.

Nusigando ponas pamatęs, kad valgomi daiktai tampa auksiniais ir nieko negali suvalgyti.

Praėjo kelios dienos, o alkis visai pilvą graužia. Mato, kad greitai reiks mirti iš bado, nors aplinkui aukso didžiausios krūvos stūkso.

Nubėgo ponas į bažnyčią ir vėl prašo:

- Dieve, nenoriu aukso, kam man jis. Noriu sočiai pavalgyti.

Vėl pasirodė šv. Petras ir sako:

- Neišmanėli! Ar pagalvojai, kad auksas nevalgomas?

- Pagalvojau, šv. Petrai, pagalvojau. Leisk man vėl gyventi kaip anksčiau. Nenoriu aukso, noriu tik pavalgyti.

Šv. Petras peržegnojo poną kryžiaus ženklu ir pranyko. Kai ponas palietė duoną, ji nepavirto auksu.

Jis labai džiaugėsi ir jau nenorėjo, kad auksu pavirstų kiekvienas daiktas, prie kurio prisilieti.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Kristina Rekašienė

Atnaujinta 2015-01-15
 

Trys karaliai

El. paštas Spausdinti PDF

TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ

2015-01-06_09.46.25     2015-01-06_10.08.30

 

Sausio 6 dieną "Švelnukų" grupės vaikai ir Trys Karaliai išsiruošė aplankyti savo mažųjų draugų "Drugelių" grupės vaikų. Vaikams buvo įdomu sužinoti, kad Karaliai atėjo ne tuščiomis, o su brangiomis dovanomis: auksu, mira ir smilkalais. Prisiminėme, kad tokios Karalių dovanos buvo skirtos Kūdikėliui Kristui. Vaikai šoko prie eglutės, žaidėme žaidimus, linksminomės. Kadangi šventės baigėsi, kartu nupuošėme eglutę. Nepamiršo Karaliai užrašyti savo vardų ant durų: Kasparas, Merkelis, Baltazaras.

 

Vyr. auklėtoja A. Lapienė

Atnaujinta 2015-01-14
 


Puslapis 3 iš 20

Kviečiame skirti 2% paramą Kretingos lopšeliui-darželiui "Voveraitė"

Dėkojame už paramą mūsų lopšeliui-darželiui, kurią Jūs suteikėte praėjusiais metais, pervesdami 2% savo sumokėto pajamų mokesčio.

Prašome Jūsų ir šiais, 2015 metais, paremti Kretingos lopšelį-darželį "Voveraitė".

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą – FR0512 02 versija:

Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/.

Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti arba išsiųsti paštu savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) - 190278623

Rekvizitai: Kretingos lopšelis-darželis "Voveraitė"

Įmonės kodas 190278623, Geležinkelio g. 27, Kretinga

Sąskaitos Nr. LT75 4010 0418 0027 0920

 

Pagarbiai, lopšelio-darželio bendruomenė


 

Lopšelio - darželio dalyvavimas programose

Kretingos lopšelis - darželis "Voveraitė" dalyvauja pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje "Pienas vaikams" bei programoje "Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose", kurios remiamos Europos Sąjungos ir Nacionalinio biudžeto lėšomis.

Vaikų centralizuotas priėmimasį Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes

Tėvų prašymų registracija internetu

TĖVŲ PRAŠYMŲ DUOMENŲ PERŽIŪRA

Laisvos vietos

Sveikatos želmenėliai

2011 m. lopšelis – darželis įstojo į Respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“ ir vykdo sveikos gyvensenos ugdymo programą „Voveriukų sveikatos ABC“

Svetainės startas

2010-03-18 startavo įstaigos internetinė svetainė.

Naujienų prenumerata